PGNiG SPV4

Platforma Zakupowa PSG. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Lista postępowań otwartych 

Numer ewidencyjny Numer postępowania Nazwa postępowania Podkategoria Organizator Prowadzący Testowe Publiczne Status postępowania Data zakończenia etapu Data aktualizacji Data utworzenia
AU-004964 2017/W100/WP-000549 SG/00066161/PT/Gazociąg DN200 CN 2,5 MPa SRPI Pogórze-Pogórze ul. Bielska 91/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa sieci gazowej w/c Projektowanie i dokumentacja techniczna Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Grzegorz Witek Nie Tak Etap składania ofert 2018-01-25 11:00:00 2017-12-11 11:48:56 2017-12-11 11:22:41
AU-004963 RFI - Opracowanie koncepcji biznesowej wdrożenia mechanizmów NC BAL w wariancie informacyjnym II w SAP for Utilities Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Joanna Kantor Nie Nie Etap RFI/składanie wniosków 2017-12-22 12:00:00 2017-12-11 11:28:43 2017-12-11 11:21:21
AU-004961 2017/WJ00/WNP-005269 Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi dla dwóch zadań: Zadanie 1: Antoniew ul. Słowicza; Zadanie 2: Rąbień AB ul. Jasna Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Izabela Jędrzejczak-Zamolska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-28 08:00:00 2017-12-11 10:50:53 2017-12-11 10:49:13
AU-004960 2017/W100/WNP-005318 UP/00068519/RBM/Cieszyn /Barteczka dz. nr 21/1/Gazownia CieszynBudowa gazociągu śr/c oraz 10 przyłączy gazu Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Magdalena Gołąb Nie Nie Etap składania ofert 2018-01-03 12:00:00 2017-12-11 10:13:37 2017-12-11 09:48:55
AU-004959 2017/W200/WNP-005565 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE i DN 90 PE wraz z sześcioma przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 50 PE– wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Jędrzychów. Budowa gazociągów niskiego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Bartosz Czarniak Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-27 09:00:00 2017-12-11 09:47:13 2017-12-11 09:46:45
AU-004958 2017/W100/WP-000548 SG/00060715/PT/Gazociąg DN250/200/150/100 CN 2,5 MPa relacji Świętoszówka - Skoczów/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa sieci gazowej w/c Projektowanie i dokumentacja techniczna Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Grzegorz Witek Nie Tak Etap składania ofert 2018-01-25 11:00:00 2017-12-11 10:13:43 2017-12-11 09:46:04
AU-004957 2017/WB00/WNP-005498 Modernizacja budynku magazynowego nr inw. 104/00010 w Oddziale Koszalin. Roboty budowlano-montażowe Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Katarzyna Radecka Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-27 09:00:00 2017-12-11 09:30:24 2017-12-11 09:30:24
AU-004956 2017/WJ00/WNP-005324 Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy gazowych wraz z szafkami gazowymi: Zadanie nr 1 Łódź ul. Wojska Polskiego (G+ 5 szt. przył)Zadanie nr 2 Łódź ul. Służbowa ( G + 3 szt. przył)Zadanie nr 3 Łódź ul. Ekologiczna ( G + 2 szt. przył ) Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Izabela Jędrzejczak-Zamolska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-27 08:00:00 2017-12-11 08:11:50 2017-12-11 08:11:50
AU-004955 2017/WJ00/WNP-005360 Kompleksowe wykonanie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Qn= 630m3/h wraz z ogrodzeniem i gazociągami przyłączeniowymi w m. Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 61/59 Eksploatacja stacji gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Izabela Jędrzejczak-Zamolska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-27 09:00:00 2017-12-11 07:58:34 2017-12-11 07:31:35
AU-004954 2017/W400/WNP-005027 Kompleksowa realizacja sieci gazowej w miejscowości Pułtusk, ul. Mickiewicza, ul. Słoneczna, ul. Czereśniowa Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Halina Buczma Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-29 08:00:00 2017-12-11 07:22:47 2017-12-11 07:22:34
AU-004949 PSG-A00/DR/ZGMZ/SP/22/130/17 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót na zadaniu: Budowa sieci gazowej s/c w m. Jędrzejów, ul. Kadłubka, Nowa, Cicha. Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Marzena Żelichowska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-22 09:00:00 2017-12-08 14:48:40 2017-12-08 14:48:40
AU-004948 PSG-A00/DR/ZGMZ/SP/74/21/4/17 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pod nazwą:"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski" Nadzór budowlany Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Grażyna Wrona Nie Tak Oczekiwanie na rozpoczęcie etapu negocjacji offline 2017-12-15 10:00:00 2017-12-11 06:58:29 2017-12-08 14:34:17
AU-004946 2017/WJ00/WNP-005365 Kompleksowa realizacja sieci gazowej n/c oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi :Zad.1 Zgierz ul. Cicha; Zad.2 Zgierz ul. Jarzębinowa; Zad. 3 Zgierz ul. Długa Budowa gazociągów niskiego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Artur Kurzawa Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-21 08:00:00 2017-12-08 14:11:41 2017-12-08 14:11:40
AU-004945 2017/WF00/WNP-005528 Kompleksowa realizacja zadań w zakresie wykonania dokumentacji projektowych oraz budowy sieci gazowej na terenieOddziału Zakład Gazowniczy w Olsztynie Budowy sieci gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Justyna Janukiewicz Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-22 10:00:00 2017-12-08 14:04:03 2017-12-08 14:04:03
AU-004943 2017/W200/WNP-005514 Budowa sieci gazowej ś/c: DN 315 PEHD SDR 11,DN 250 PEHD SDR 11 oraz przyłącza gazu ś/c DN 160 PEHD SDR 11 wraz z zespołem gazowym pom. Q=200nm3/h w K-K przy ul. Szkolnej 15. Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Bartosz Czarniak Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-18 09:00:00 2017-12-08 14:10:21 2017-12-08 13:35:38
AU-004940 2017/W400/WNP-004810 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa 5 przyłączy pow. 10m3/h w m.Warszawa ul. Zbytki 10B dz.48; Ząbki ul.Andersena dz. 9/15,9/14,10/7; Radzymin ul. Pogonowskiego dz. 56; Marki ul. Zielna dz.107,108,109 Etap I i II Budowa przyłączy gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Elżbieta Wesołowska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-21 08:00:00 2017-12-08 13:58:12 2017-12-08 12:42:40
AU-004937 2017/WJ00/WNP-005358 Kompleksowe wykonanie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Qn= 630m3/h wraz z ogrodzeniem i gazociągami przyłączeniowymi w m. Radomsko ul. Królowej Jadwigi 233 Eksploatacja stacji gazowych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Izabela Jędrzejczak-Zamolska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-22 08:00:00 2017-12-08 12:28:03 2017-12-08 12:26:43
AU-004936 2017/W900/WNP-005220 Wykonanie gazociągu średniego ciśnienia De 225 Nowe Żabno - Nowa Sól. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Jolanta Jankowska Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-19 09:00:00 2017-12-08 12:22:45 2017-12-08 12:15:21
AU-004935 PSG-C00/DW/ZGMZ/22/126/17 Dostawa 4 szt. samochodów dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Samochody ciężarowe Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Kamil Wójcik Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-14 14:00:00 2017-12-08 11:53:04 2017-12-08 11:53:03
AU-004933 2017/W300/WNP-005320 Przebudowa stacji redukcyjnej ś/c Q=1250 m3/h w m. Poznań os. Wichrowe Wzgórze Remonty i modernizacje stacji gazowych średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Marta Czarnecka Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-20 14:00:00 2017-12-08 11:12:49 2017-12-08 11:12:49
AU-004932 2017/W300/WNP-005308 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa: przyłącza i punktu red.-pom. Q=25m3/h w m. Kłecko ul. Gnieźnieńska 8 gm. Kłecko; przyłącza i punktu redukcyjnego Q=40m3/h w m. Lubonieczek dz. 238/5 gm. Zaniemyśl; gazociągu i przyłącza w m. Dalki os. Warzywne dz. 63/38 gm. Gniezno Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Marta Czarnecka Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-20 14:00:00 2017-12-08 11:16:53 2017-12-08 11:02:38
AU-004931 2017/W001/WNP-004326 Świadczenie usługi administracji technicznej serwerów aplikacyjnych oraz baz danych Oracle dla aplikacji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Usługi utrzymaniowe systemów IT i mały rozwój Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Joanna Kuklewicz-Fijał Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-21 10:00:00 2017-12-08 11:06:12 2017-12-08 10:34:04
AU-004928 2017/WD00/WNP-005519 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumny pomiarowo-wydmuchowej – 5 zestawów. Pozostałe urządzenia techniczne Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Michał Suchodolski Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-18 09:30:00 2017-12-08 09:09:44 2017-12-08 09:09:44
AU-004926 2017/WJ00/WNP-005352 Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz przebudowa sieci gazowej w Łodzi w ul. Pilskiej (od ul. Lotniczej do pos. przy ul. Pilskiej nr 9) Remonty i modernizacje gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Artur Kurzawa Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-21 09:00:00 2017-12-08 07:23:57 2017-12-08 07:23:57
AU-004921 2017/WG00/WNP-004886/II Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami w msc:; Gdańsk, ul. Junony 25, 27, 29 UP/00096672 Budowa gazociągów średniego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Patrycja Plaza Nie Nie Etap składania ofert 2017-12-20 11:00:00 2017-12-07 14:10:51 2017-12-07 14:10:51
Wyświetlono: 1 - 25 spośród 7269 postępowań